Ascensie is essentie


Interview met dr. Annine van der Meer

Toeval bestaat niet. Carl Jung noemde ‘toevallige ontmoetingen en gebeurtenissen’ synchroniciteiten. Het was geen toeval dat ik Annine van der Meer ontmoette. Zo hadden we beiden interesse in de betekenis van het leven, spiritualiteit, wetenschap en balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Maar de klik was dieper, meer op zielsniveau. Toen ik haar nieuwste boek ‘Maria Magdalena ontsluierd, verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld’, aan het lezen was, merkte ik op dat ik de ervaringsverhalen van Maria, herkende als waarheid. Het klopte met mijn innerlijk weten.

Annine heeft een groot deel van haar leven besteed aan het doen van onderzoek. Op haar website lees je: ‘Het vrouwelijke heeft hart voor het leven, kent het innerlijk en is bezield, geeft vanuit onvoorwaardelijke liefde, lenigt de behoeften, geeft leven en onderhoudt het leven in al haar cycli. Het vrouwelijke bezit de kennis van het hart omdat het in verbinding staat met het Gouden Moederhart. En in onze tijd met onze 21e eeuwse wijsheid worden hoofd en hart samengebracht in een geïntegreerd bewustzijn; via het actieve vrouwelijke hartdenken wordt het mannelijke hoofddenken aangeraakt en gaan ze samen verder.’

Annine, je schrijft over een nieuw bewustzijn?

Dat klopt. Er ontstaat een nieuw bewustzijn in balans omdat het vrouwelijke hartdenken en het mannelijke hoofddenken samensmelten. Dankzij deze balans zijn harmonie, vrede en eenheid binnen ons bereik.

Toen ik jouw laatste boek over Maria Magdalena las, waar Vrouwe Wijsheid een rol in speelt, raakte dit mij. Wanneer er geen wijsheid op aarde is dan vervallen we in zotheid. 

Maar het gáát toch om Wijsheid, Elisabeth! Het is een lange weg die we allemaal moeten afleggen om hier te komen. Je wilt dit je kinderen eigenlijk besparen. Als kind heb ik geleden, waarom was niet te begrijpen want ik had fijne ouders. Er was een soort hunkering naar iets wat ik niet kon beschrijven. Het ging altijd alleen maar over het gewone dagelijkse gebeuren. Er was een gevoel van eenzaamheid. Ik was als kind al zeer leergierig, plunderde de boekenkast van mijn vader en had een enorme belangstelling voor spirituele en religieuze onderwerpen. Maar ik miste iets.

En al lezende in jouw boek herkende ik veel van wat je schreef gevoelsmatig als waarheid. Daarom vind ik dat jouw werk de wereld in moet want hier zullen enorm veel mensen mee geholpen zijn.

Wat miste je?

Ze zagen je als klein kind. Ik voelde een gemis omdat ze niet zagen wie ik werkelijk was, als ziel. Maar als ik naar mijn oma of een oude buurvrouw ging, dan voelde ik dat er hier een omgeving was waarin ik werkelijk gezien werd, als ziel. Mijn broers en zus snapten dit niet van mij. In ons gezin was er altijd heel veel gezelligheid. Maar ik zocht het in de boeken. Ook vroeg ik veel, vooral aan mijn vader. Als kind keek ik op tegen mijn vader want hij was de intellectuele vraagbaak, de hoogopgeleide. Mijn moeder was huisvrouw en dat vond ik eigenlijk maar niks, daar wou ik mijn levensbestemming niet van maken.

Als je nu terugkijkt op je leven, heb je dan het gevoel dat er altijd sprake is geweest van een soort leiding?

Jazeker, tweehonderd procent. Ik had altijd al een enorme behoefte aan studie en kennis. Ik ben toen geschiedenis gaan studeren. Ik herinner me nog dat ik van een oudere student de vraag kreeg over waarom ik geschiedenis ging studeren.  Ik zei: ‘Ik wil wèrkelijk weten waarom ik hier ben en waarover het gaat op deze wereld’.

Heb je daar nu antwoord op?

Heb je daar nu antwoord op?

 

Daar begin ik nu antwoord op te krijgen. Toen ik student was hoorde ik dat er een lezing gegeven zou worden door professor Quispel. Zijn toespraak heeft mij enorm geraakt. Het was voor het eerst dat ik hoorde dat je het Goddelijke in je hart draagt. Vervolgens ging hij het hebben over ‘God de moeder’, de kennis dat de mens een Goddelijke kern heeft, die werd gekoppeld aan God de moeder. Hij ging vertellen hoe die hele evolutie van het vrouwelijke Goddelijke was geweest en dat heb ik later allemaal beschreven in diverse boeken. Dankzij professor Quispel kreeg ik antwoord op mijn vraag: ‘Wat kom ik hier doen en waar draait het om’? Het antwoord heeft zich stapje voor stapje onthuld. Het heeft ook heel lang geduurd omdat ik een zwaar privéleven heb gehad. Ik had mannen naast mij die mij helemaal niet belangrijk vonden en ik zat altijd in de ondersteunende rol.

Zat je toch in dezelfde rol die je moeder had, ondanks dat je dit als kind eigenlijk niet had gewild?

Zat je toch in dezelfde rol die je moeder had, ondanks dat je dit als kind eigenlijk niet had gewild?

 

Ja, ik ben in mijn huwelijken altijd teruggevallen in de verzorgende rol van mijn moeder, een rol die ik nooit wilde. Mijn vader was heel dominant en toevallig had ik ook dominante mannen. Ik heb tot twee keer toe eigenlijk het huwelijk van mijn ouders herbeleefd, in alle negativiteit die je je maar kunt voorstellen. Maar mijn broer zei een keer over mij: ‘Nine, zo noemden ze mij thuis, die is zo flexibel die richt zich altijd weer op’. Om terug te komen op Professor Quispel, hij was de man van de boeken en zijn vrouw Lien moest alles regelen. Dat deed ze ook goed hoor. Ze waren een hecht team. Zij lieten dia’s zien en toen ging hij het hebben over oude samenlevingen waarin dat vrouwelijke heel erg gerespecteerd was. Hij sprak over moeder aarde in combinatie met vader hemel. Inmiddels weet ik dat het moeder kosmos is en ook moeder van alle fijnstoffelijke energieën die je niet kunt zien maar die er wel zijn in de kosmos. Hij sprak over Wijsheid, de Vrouwe van God.

Hoe kwam hij aan die kennis?

Hoe kwam hij aan die kennis?

 

Hij kwam aan die kennis omdat hij de Nag Hammadi bibliotheek kende die in 1945 is opgegraven. Wat ik bij hem leerde had ook te maken met het zoeken naar de essentie van de boodschap van Jezus Christus en Maria Magdalena.

Heb je de essentie van de boodschap gevonden?

Heb je de essentie van de boodschap gevonden?

De essentie van de boodschap is dat je in essentie Goddelijk bent. Dat is wat de gnosis ook zegt, ken Uzelf. Om nog even de evolutie van het proces aan te geven. Je hebt een intellectueel proces en een gevoelsmatig proces. Er zijn twee lijnen in mijn leven die min of meer parallel lopen, maar in de eerste helft van mijn leven trad het intellectuele op de voorgrond. Ik heb veel moeite gedaan om Wijsheid terug te vinden. Ik heb geleerd dat er alternatieven zijn voor deze patriarchale cultuur, te vinden in moderne inheemse culturen. Margaret Barker kwam er dankzij haar onderzoeken achter dat in het oude testament Wijsheid is weggeschreven en dat zij er niet meer mocht zijn. Het was natuurlijk jarenlang een zoektocht, ook samen met haar om die teksten weer terug te reconstrueren naar een oerlaag waarin God de moeder (Wijsheid) nog aanwezig was. Omdat ik jarenlang haar onderzoek heel minutieus heb gevolgd en uitgewerkt in diverse boeken, kon ik in mijn nieuwste boek alles wat ik wist over het terugbrengen van Wijsheid, verwerken. En het gaat om ascensie, essentie is ascensie. Uiteindelijk gaat het om ascensie, terugkeren naar huis. Ascensie is essentie en essentie betekent: 'het koninkrijk is in je'

Wat kwam je hier doen op aarde?

 

In de eerste plaats kwam ik hier om te leren hoe te ascenderen. En daar heb je natuurlijk een kosmische achtergrond voor nodig, dat je op aarde komt als ziel, en dat je hier komt om te leren. Ascensie houdt in volkomen in je lichaam zijn, dus volkomen je lichaam eren omdat het lichaam ook Goddelijk is. Je lichaam gezond houden, goed eten, goed slapen en vooral voor veel rust en ontspanning zorgen. Ascenderen is terug naar huis gaan en mijn huis is de oerbron waar ik als lichtvonk uit afgedaald ben uit vrije wil. Ik ben uit vrije wil hier gekomen. En dan is er hier een proces van wakker worden. Daarom heb ik ook als kind die leegte en eenzaamheid ervaren. Dus het was een langzaam proces van wakker worden, een oer-verlangen naar wakker zijn. Maar je kwam dus als ziel in sluiers die moesten worden afgewikkeld, want je had natuurlijk toch nog een hoop karma in te lossen.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Dit is eigenlijk het vrouwelijke in een negatief patriarchale context. Dus je hebt negatief mannelijk en positief mannelijk en je hebt negatief vrouwelijk en positief vrouwelijk. Het negatieve mannelijke is dat hoogmoedige arrogante, van wij weten het, wij kunnen het meten, een houding die je sterk in de traditionele wetenschap ziet, ook in het specialisme. Ik ben ook iemand die kritiek heeft op de huidige wetenschapsbeoefening omdat ik deze veel te beperkt vind. Overigens komt er een hele generatie nieuwe wetenschappers die grensverleggend bezig is om de fijnstoffelijke wereld te betrekken in het huidige wereldbeeld. Daar voel ik me verwant mee.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Dit is eigenlijk het vrouwelijke in een negatief patriarchale context. Dus je hebt negatief mannelijk en positief mannelijk en je hebt negatief vrouwelijk en positief vrouwelijk. Het negatieve mannelijke is dat hoogmoedige arrogante, van wij weten het, wij kunnen het meten, een houding die je sterk in de traditionele wetenschap ziet, ook in het specialisme. Ik ben ook iemand die kritiek heeft op de huidige wetenschapsbeoefening omdat ik deze veel te beperkt vind. Overigens komt er een hele generatie nieuwe wetenschappers die grensverleggend bezig is om de fijnstoffelijke wereld te betrekken in het huidige wereldbeeld. Daar voel ik me verwant mee.

Waar gaan we naartoe met de nieuwe samenleving in balans?

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Dit is eigenlijk het vrouwelijke in een negatief patriarchale context. Dus je hebt negatief mannelijk en positief mannelijk en je hebt negatief vrouwelijk en positief vrouwelijk. Het negatieve mannelijke is dat hoogmoedige arrogante, van wij weten het, wij kunnen het meten, een houding die je sterk in de traditionele wetenschap ziet, ook in het specialisme. Ik ben ook iemand die kritiek heeft op de huidige wetenschapsbeoefening omdat ik deze veel te beperkt vind. Overigens komt er een hele generatie nieuwe wetenschappers die grensverleggend bezig is om de fijnstoffelijke wereld te betrekken in het huidige wereldbeeld. Daar voel ik me verwant mee.

Waar gaan we naartoe met de nieuwe samenleving in balans?

Er komt een nieuwe wereld en misschien heeft dit te maken met de vijfde dimensie en zitten we er al in. Het heeft rechtstreeks te maken met het evangelie van Miryam de Migdala oftewel Maria Magdalena.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Dit is eigenlijk het vrouwelijke in een negatief patriarchale context. Dus je hebt negatief mannelijk en positief mannelijk en je hebt negatief vrouwelijk en positief vrouwelijk. Het negatieve mannelijke is dat hoogmoedige arrogante, van wij weten het, wij kunnen het meten, een houding die je sterk in de traditionele wetenschap ziet, ook in het specialisme. Ik ben ook iemand die kritiek heeft op de huidige wetenschapsbeoefening omdat ik deze veel te beperkt vind. Overigens komt er een hele generatie nieuwe wetenschappers die grensverleggend bezig is om de fijnstoffelijke wereld te betrekken in het huidige wereldbeeld. Daar voel ik me verwant mee.

Waar gaan we naartoe met de nieuwe samenleving in balans?

Er komt een nieuwe wereld en misschien heeft dit te maken met de vijfde dimensie en zitten we er al in. Het heeft rechtstreeks te maken met het evangelie van Miryam de Migdala oftewel Maria Magdalena.

Het klopt toch dat haar geschriften nog maar kort geleden vrij gegeven zijn?

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Dit is eigenlijk het vrouwelijke in een negatief patriarchale context. Dus je hebt negatief mannelijk en positief mannelijk en je hebt negatief vrouwelijk en positief vrouwelijk. Het negatieve mannelijke is dat hoogmoedige arrogante, van wij weten het, wij kunnen het meten, een houding die je sterk in de traditionele wetenschap ziet, ook in het specialisme. Ik ben ook iemand die kritiek heeft op de huidige wetenschapsbeoefening omdat ik deze veel te beperkt vind. Overigens komt er een hele generatie nieuwe wetenschappers die grensverleggend bezig is om de fijnstoffelijke wereld te betrekken in het huidige wereldbeeld. Daar voel ik me verwant mee.

Waar gaan we naartoe met de nieuwe samenleving in balans?

Er komt een nieuwe wereld en misschien heeft dit te maken met de vijfde dimensie en zitten we er al in. Het heeft rechtstreeks te maken met het evangelie van Miryam de Migdala oftewel Maria Magdalena.

Het klopt toch dat haar geschriften nog maar kort geleden vrij gegeven zijn?

Het evangelie van Miryam de Geliefde Metgezellin, door Jezus tot de Migdala benoemd, is vrijgegeven in 2010 en het is in 2020 in mijn handen gekomen en toen is er bij mij een kwartje gevallen. Dit was een beslissende stap in de weg naar bewustwording/naar wakker worden omdat Maria in die slothoofdstukken vertelt over haar eigen ascensie, over haar eigen proces van wakker worden. Ik ben ervan overtuigd dat de mensheid op weg is naar een hogere dimensie waarin negativiteit is opgelost. Het is logisch dat de mensen dan veel meer met de natuur verbonden zijn en met de dierenwereld, omdat dit bij moeder aarde hoort. Wij gaan ook contact krijgen met andere sterrenstelsels. Dit gebeurt omdat wij, wanneer we beseffen dat wij een Goddelijke kern hebben, we ook beseffen dat wij een eigen scheppingsvermogen hebben en dit in moeten zetten voor onszelf. We gaan dan eigen keuzes maken en een leven leiden dat daar ruimte voor biedt. Ik moest ook mijn eigen angst omzetten, zelf beslissingen nemen, zelf keuzes maken en op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om alleen nog maar te onderzoeken en te schrijven.

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Dit is eigenlijk het vrouwelijke in een negatief patriarchale context. Dus je hebt negatief mannelijk en positief mannelijk en je hebt negatief vrouwelijk en positief vrouwelijk. Het negatieve mannelijke is dat hoogmoedige arrogante, van wij weten het, wij kunnen het meten, een houding die je sterk in de traditionele wetenschap ziet, ook in het specialisme. Ik ben ook iemand die kritiek heeft op de huidige wetenschapsbeoefening omdat ik deze veel te beperkt vind. Overigens komt er een hele generatie nieuwe wetenschappers die grensverleggend bezig is om de fijnstoffelijke wereld te betrekken in het huidige wereldbeeld. Daar voel ik me verwant mee.

Waar gaan we naartoe met de nieuwe samenleving in balans?

Er komt een nieuwe wereld en misschien heeft dit te maken met de vijfde dimensie en zitten we er al in. Het heeft rechtstreeks te maken met het evangelie van Miryam de Migdala oftewel Maria Magdalena.

Het klopt toch dat haar geschriften nog maar kort geleden vrij gegeven zijn?

Het evangelie van Miryam de Geliefde Metgezellin, door Jezus tot de Migdala benoemd, is vrijgegeven in 2010 en het is in 2020 in mijn handen gekomen en toen is er bij mij een kwartje gevallen. Dit was een beslissende stap in de weg naar bewustwording/naar wakker worden omdat Maria in die slothoofdstukken vertelt over haar eigen ascensie, over haar eigen proces van wakker worden. Ik ben ervan overtuigd dat de mensheid op weg is naar een hogere dimensie waarin negativiteit is opgelost. Het is logisch dat de mensen dan veel meer met de natuur verbonden zijn en met de dierenwereld, omdat dit bij moeder aarde hoort. Wij gaan ook contact krijgen met andere sterrenstelsels. Dit gebeurt omdat wij, wanneer we beseffen dat wij een Goddelijke kern hebben, we ook beseffen dat wij een eigen scheppingsvermogen hebben en dit in moeten zetten voor onszelf. We gaan dan eigen keuzes maken en een leven leiden dat daar ruimte voor biedt. Ik moest ook mijn eigen angst omzetten, zelf beslissingen nemen, zelf keuzes maken en op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om alleen nog maar te onderzoeken en te schrijven.

Wil je de lezers nog iets meegeven?

Heeft iedereen karma, elke mens?

Ja ik denk het wel, anders zouden we hier nu niet zijn. Daarom is het ook zo moeilijk. Iedereen is bezig om zijn/haar lessen te leren.

Heb jij als ziel ook meerdere levens gehad?

Ja natuurlijk, dat is ook wat tot de oer-boodschap van Jezus heeft behoord. De hele mensheid is bezig met een ascensie en ascensie is essentie en essentie betekent ook: Het Koninkrijk is in je. Ik ben doordrongen van het feit dat ik mijn kennis heb uit te dragen, om mensen te helpen met mijn inzichten. Ik zie mijn leven nu als een ascensieproces waarin ik bepaalde eigenschappen heb los kunnen laten. Negatieve eigenschappen heb ik kunnen transformeren naar positieve eigenschappen. Ik voel dat als ik schrijf en werk dat ik ook word geïnspireerd. Ik vraag om hulp. Ik doe het niet zelf.

Van wie krijg je hulp?

Ik krijg hulp van mijn voorouders, van de engelen en van mijn zielsbegeleider.

Je had het over negatieve eigenschappen die je hebt weten te transformeren, noem er eens één.

Een gevoel van onbetekenend zijn en mezelf weg willen cijferen, zwijgen en altijd maar je mond willen houden.

Waar komt het vandaan?

Dit is eigenlijk het vrouwelijke in een negatief patriarchale context. Dus je hebt negatief mannelijk en positief mannelijk en je hebt negatief vrouwelijk en positief vrouwelijk. Het negatieve mannelijke is dat hoogmoedige arrogante, van wij weten het, wij kunnen het meten, een houding die je sterk in de traditionele wetenschap ziet, ook in het specialisme. Ik ben ook iemand die kritiek heeft op de huidige wetenschapsbeoefening omdat ik deze veel te beperkt vind. Overigens komt er een hele generatie nieuwe wetenschappers die grensverleggend bezig is om de fijnstoffelijke wereld te betrekken in het huidige wereldbeeld. Daar voel ik me verwant mee.

Waar gaan we naartoe met de nieuwe samenleving in balans?

Er komt een nieuwe wereld en misschien heeft dit te maken met de vijfde dimensie en zitten we er al in. Het heeft rechtstreeks te maken met het evangelie van Miryam de Migdala oftewel Maria Magdalena.

Het klopt toch dat haar geschriften nog maar kort geleden vrij gegeven zijn?

Het evangelie van Miryam de Geliefde Metgezellin, door Jezus tot de Migdala benoemd, is vrijgegeven in 2010 en het is in 2020 in mijn handen gekomen en toen is er bij mij een kwartje gevallen. Dit was een beslissende stap in de weg naar bewustwording/naar wakker worden omdat Maria in die slothoofdstukken vertelt over haar eigen ascensie, over haar eigen proces van wakker worden. Ik ben ervan overtuigd dat de mensheid op weg is naar een hogere dimensie waarin negativiteit is opgelost. Het is logisch dat de mensen dan veel meer met de natuur verbonden zijn en met de dierenwereld, omdat dit bij moeder aarde hoort. Wij gaan ook contact krijgen met andere sterrenstelsels. Dit gebeurt omdat wij, wanneer we beseffen dat wij een Goddelijke kern hebben, we ook beseffen dat wij een eigen scheppingsvermogen hebben en dit in moeten zetten voor onszelf. We gaan dan eigen keuzes maken en een leven leiden dat daar ruimte voor biedt. Ik moest ook mijn eigen angst omzetten, zelf beslissingen nemen, zelf keuzes maken en op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om alleen nog maar te onderzoeken en te schrijven.

Wil je de lezers nog iets meegeven?

Ja, in rust en vertrouwen zijn en weten dat er hulp is en dat je daar om moet vragen. En dat er dan ook echt hulp komt!