Schrijfsels voor de weetgrage geest, van hart tot hart

De mens is een Geestelijk Wezen

De mens is een Geestelijk Wezen. Het leven is een reis, een geestelijke reis waarbij we kunnen groeien of stilstaan. Dat is de keuze die we hebben. We leren door het leven te begrijpen, door inzicht te krijgen in situaties. Het is de kunst om onze ontwikkeling te laten plaatsvinden van binnenuit en te begrijpen dat het gaat om innerlijk leiderschap waardoor ons bewustzijn groeit.

Lees meer »

Het Sterrenpaardje

Toen mijn kinderen klein waren, vertelde ik hen altijd verhalen. Verhalen die tot de verbeelding spraken en hen nieuwsgierig maakten. Verhalen ook die hen innerlijk sterk maakten. Verhalen die de kracht in ons mensen naar voren brachten. Deze verhalen gaven een stevige geestelijke bodem om op te staan. Er is een kracht in ons die ons voedt, die ons leven geeft, dat is de Bronkracht, de Scheppingskracht. Dat is waar wij, mensen, vandaan komen en waar ook mijn verhalen vandaan komen. 

Lees meer »

Wat is bewustwording?

Wanneer we bezig zijn met de vraag:  'Wat is het doel van het leven?', dan zijn we bezig met bewustwording. Je hebt het lef om naar jezelf te kijken en doet geen vingerwijzing naar de ander. Je durft naar je eigen gevoel te luisteren en voor jouw waarheid te kiezen. In combinatie met gezond verstand is dit de weg van het hart, de weg die we uiteindelijk allemaal dienen te bewandelen. Ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. 

Lees meer »

Belangrijke begrippen

Laten we eerst eens kijken naar het begrip 'hoogsensitiviteit'. 15% tot 20% van de bevolking is hoogsensitief en deze personen zijn gevoeliger voor indrukken welke ze op een dieper niveau verwerken. Ook kunnen ze subtielere nuances waarnemen. Hoogensitiviteit is een neutrale eigenschap, aldus psychologe Elaine Aron, het maakt je niet beter of slechter dan anderen, maar wel anders. (*1)

Lees meer »

Volmaakt geboren

In de wereld van de schone schijn is geen volmaaktheid. Dingen worden verdraaid en heldere bronnen ontgonnen. Engelen worden draken en zuiveren van geest, monsters. Omdat wij ons heldere zicht verloren waren konden wij dit niet zien gebeuren. We waren blind geworden voor de werkelijkheid en we zagen onszelf als onvolmaakt. We werden ziek van de gedachte hoe imperfect we waren. De spiegelwereld van televisie en sociale media lieten ons het plaatje zien van schijnbare perfectie en maakbaar geluk. Dus deden wij nog harder ons best. We legden de lat steeds hoger. Uiteindelijk raakte onze energie op. De vermoeidheid die zich meester maakte over ons lichaam was ondraaglijk. Ons harde werken had tot resultaat dat de hoogste lat van de ladder het begaf en vanaf grote hoogte stortten we naar beneden.

Lees meer »

Duizenden lichtjes

Het is Midwinter op aarde, tijd van afbouw en wederopbouw, afscheid en weerzien. Het betreft het ritme van de kosmos, de adem van de natuur. We worden bevangen door een eeuwigdurende gelukzaligheid wanneer we beseffen dat deze golfbeweging nooit stopt. Ieder van ons mag zich mee laten stromen met de golven van deze kleurrijke kosmische oceaan.

Lees meer »

Ascensie is essentie

In 2020 interviewde ik Annine van der Meer over haar nieuwste boek. Toeval bestaat niet. Carl Jung noemde ‘toevallige ontmoetingen en gebeurtenissen’ synchroniciteiten. Het was geen toeval dat ik Annine van der Meer enkele jaren daarvoor ontmoette. Zo hadden we beiden interesse in de betekenis van het leven, spiritualiteit, wetenschap en balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Maar de klik was dieper, meer op zielsniveau. Toen ik haar nieuwste boek ‘Maria Magdalena ontsluierd, verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld’, aan het lezen was, merkte ik op dat ik de ervaringsverhalen van Maria, herkende als waarheid. Het klopte met mijn innerlijk weten.

Lees meer »