Els Umans BAP

Expert hoogsensitiviteit en extra ontwikkelingspotentieel

Het vraagt moed om de weg van je innerlijk te volgen, om oude en niet langer dienende patronen te doorbreken, om jouw waarheid te leven. De weg van een ander hoeft niet jouw weg te zijn. Daarom is het belangrijk dat we onszelf gaan zien, wie we werkelijk zijn. Jij bent uniek en ook jouw verhaal is uniek. 

Els heeft beroepsmatig twaalf jaar ervaring met hoogsensitiviteit, extra ontwikkelingspotentieel, hoogbegaafd denken en bewustwordingsprocessen. Zij pikte de levenslessen op die haar werden voorgehouden. Omdat ze van jongs af aan al geïnteresseerd was in de betekenis van het leven en spiritualiteit, volgde ze later een opleiding Psychologie.

Ze deed voor haar afstuderen, onder begeleiding van Professor Anna Bosman, onderzoek naar hoogsensitiviteit en extra ontwikkelingspotentieel bij de Radboud Universiteit. Uit dit onderzoek ontstond de signaleringslijst voor het extra ontwikkelingspotentieel waarmee ze later, toen zij eenmaal haar praktijk was gestart, cliënten kon helpen tot meer zelfinzicht, zodat zij ook in hun kracht konden komen.

In 2019 schreef zij haar eerste boek en presenteerde dit op het symposium van stichting hoogbegaafd. Daarna schreef ze nog twee boeken, ontwikkelde een training en een magazine. Ook haar passie voor schilderen heeft zij inmiddels geïntegreerd in haar bedrijf.


Opleidingen

Psychologie

HBO Toegepaste Psychologie met als specialisatie het afstudeeronderzoek naar hoogsensitiviteit en extra ontwikkelingspotentieel bij de Radboud Universiteit met als begeleider Professor Anna Bosman


HBO Medische basiskennis
Massage 4 elementen

EMDR
Schüssler Celzouten verdieping
Bloesem Remedies Nederland
Schüssler Celzouten
Etherische olie
Therapeutische vorming


Bronnen van inspiratie en leermeesters

  • Jung, C.G. (1999) Herinneringen dromen gedachten, een autobiografie. Redactie Aniel Jaffe, Lemiscaat, 7e druk
  • Webb J.T., Amend E.R., Webb M/E, Gperss K/ (2013) Misdignose van hoogbegaafden handreikingen voor passende hulp, Assen, Koninklijke van Gorcum
  • Daniels, S. (2009). Living with intensity. Great Potential Press
  • Dr. Ramani Durvasula is een Amerikaanse klinisch psycholoog, en hoogleraar psychologie,  en auteur. Ze is in de media verschenen om narcistische persoonlijkheidsstoornis en narcistisch misbruik te bespreken
  • Dr. Elaine N. Aron doet al sinds 1992 onderzoek naar hoogsensitiviteit en schreef wetenschappelijke artikelen en boeken
  • De theorie van positieve desintegratie (TPD), geformuleerd door de Poolse psycholoog en psychiater Kazimierz Dąbrowski (1902-1980), is een humanistische persoonlijkheidstheorie, net als de meer bekende behoeftepiramide van Dąbrowski's vriend Abraham Maslow. De theorie beschrijft hoe individuen in vijf niveaus de persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Centraal staat dat een gevoelig zenuwstelsel en andere aangeboren eigenschappen van een individu in wisselwerking met diens sociale omgeving kunnen leiden tot gevoelens van 'anders zijn', of zelfs tot existentiële angsten, burn-out, depressies en andere psychoneurosen. Volgens Dąbrowski is dit vaak echter geen teken van geestesziekte, maar juist van een hoog ontwikkelingspotentieel. Door psychoneurosen ontpopt zich namelijk in een individu een toenemend vermogen zichzelf te definiëren en overeenkomstig te gedragen. Dit maakt individuen autonomer en daarmee beter in staat een persoonlijkheid te creëren (bron Wikipedia).De theorie van positieve desintegratie is vooral een stuwende kracht gebleken in literatuur over onderwijs en hoogbegaafdheid.[1] (bron Wikipedia)