Authentiek zijn als inspiratie

Ik heb meer dan tien jaar ervaring met het begeleiden van mensen bij hun persoonlijke processen en zelfontwikkeling. Hieronder een greep uit de opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd en afgerond. Ondertussen blijf ik vinden dat we het meeste leren door het leven te doorleven en proberen om bepaalde processen te begrijpen. Maar het is fijn als er soms iemand kan zijn die een leraar of steun is voor je op een bepaald moment in je leven. 


Opleidingen, cursussen en trainingen

HBO Toegepaste Psychologie
HBO Medische basiskennis
Massage 4 elementen

EMDR
Schüssler Celzouten verdieping
Bloesem Remedies Nederland
Schüssler Celzouten
Etherische olie
Therapeutische vorming


Bronnen van inspiratie en leermeesters

  • Jung, C.G. (1999) Herinneringen dromen gedachten, een autobiografie. Redactie Aniel Jaffe, Lemiscaat, 7e druk
  • Webb J.T., Amend E.R., Webb M/E, Gperss K/ (2013) Misdignose van hoogbegaafden handreikingen voor passende hulp, Assen, Koninklijke van Gorcum
  • Daniels, S. (2009). Living with intensity. Great Potential Press
  • Dr. Ramani Durvasula is een Amerikaanse klinisch psycholoog, en hoogleraar psychologie,  en auteur. Ze is in de media verschenen om narcistische persoonlijkheidsstoornis en narcistisch misbruik te bespreken
  • Dr. Elaine N. Aron doet al sinds 1992 onderzoek naar hoogsensitiviteit en schreef wetenschappelijke artikelen en boeken
  • De theorie van positieve desintegratie (TPD), geformuleerd door de Poolse psycholoog en psychiater Kazimierz Dąbrowski (1902-1980), is een humanistische persoonlijkheidstheorie, net als de meer bekende behoeftepiramide van Dąbrowski's vriend Abraham Maslow. De theorie beschrijft hoe individuen in vijf niveaus de persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Centraal staat dat een gevoelig zenuwstelsel en andere aangeboren eigenschappen van een individu in wisselwerking met diens sociale omgeving kunnen leiden tot gevoelens van 'anders zijn', of zelfs tot existentiële angsten, burn-out, depressies en andere psychoneurosen. Volgens Dąbrowski is dit vaak echter geen teken van geestesziekte, maar juist van een hoog ontwikkelingspotentieel. Door psychoneurosen ontpopt zich namelijk in een individu een toenemend vermogen zichzelf te definiëren en overeenkomstig te gedragen. Dit maakt individuen autonomer en daarmee beter in staat een persoonlijkheid te creëren (bron Wikipedia).De theorie van positieve desintegratie is vooral een stuwende kracht gebleken in literatuur over onderwijs en hoogbegaafdheid.[1] (bron Wikipedia)