Gaia, Divine Mother - 100 x 100 x 3,5cm, gemengde materialen

€ 457,89

The Holiness of Mother Earth, the Holiness of Women. The sacredness of creation, created in freedom and creating life herSelf. That is the Divine Feminine. She was born in love, and She herself is the Creator. That is how Life circulates, again and again Honor her true nature and love her, for without her there is no life

***

De heiligheid van Moeder Aarde, de heiligheid van vrouwen.
De heiligheid van de schepping, geschapen in vrijheid en Zelf leven creërend en doorgevend in vrijheid.

Dat is het vrouwelijke Goddelijke. Zij is geboren in liefde en Zij is Zellf de Schepper. Zo circuleert het leven, keer op keer. Eer haar ware natuur en heb haar lief want zonder haar is er geen leven.

* Painting of 100 x 100 x 4 cm on a high-quality framework made of acrylic and little oil paint. A special detail is the garment in which dried seeds have been processed

***

* Schilderij van 100 x 100 x 4 cm op een hoogwaardig raamwerk vervaardigd in acryl en weinig olieverf. Bijzonder detail is het kledingstuk waarin gedroogde zaden zijn verwerkt