Bevrijding van binnenuit

Wat is jouw missie?

Mens met een sensitief hart, geboren op deze aarde

Waardevol in haar kracht en brenger van inzicht

Wat was jouw missie toen je hier kwam?

Was het een gevoel van een waarachtig ZIJN?

Wat was jouw doel toen je het aardse domein betrad in de Geest?

Kun je je dit her-inneren?

Bevrijding van programmeringen

In tegenstelling tot wat menigeen vaak denkt, komt echte bevrijding van binnenuit en niet van buitenaf. Zij begint met de bewuste keuze om zich te ontdoen van mentale programmeringen die vaak al in de kindertijd zijn ontstaan. 

Bedenk dat het menselijk wezen een vernuftige biologische ‘computer’ is waarvan de aangeboren gave om te automatiseren van praktisch nut kan zijn in het verkeer of bij terugkerende klussen op het werk of in het huishouden. Het voordeel hiervan is dat wij dankzij deze gave om ons automatiseringsgeheugen in te zetten, meer tijd en energie over houden voor nieuwe dingen en denkwerk. Denk aan zaken zoals muziek en kunst maken, zelf nieuwe dingen bedenken of in je eigen moestuin experimenteren. Hier is ons creatieve brein, verbonden met het innerlijk weten en het gevoel, dan weer uitermate geschikt voor. Ook zouden we genoeg tijd over kunnen houden voor gezelligheid en liefde, levensvragen of spirituele ontwikkeling.