Magazine met mijn artikel over bewustzijnsgroei via intensiteit

€ 12,00

Hoogbegaafd temperament, een verruimd bewustzijn herkennen en begrijpen. Spiegelbeeld Magazine (april 2020) bevat veel artikelen over hoogsensitiviteit waaronder dit artikel van mijn hand. Het verhaalt over hoe de hoogsensitieve mens op een hoger niveau van bewustzijn komt dankzij extra ontwikkelingspotentieel. Wanneer we aandacht besteden aan de ontwikkeling van bepaalde menselijke eigenschappen van alle mensen dan zal de mensheid gezamenlijk een grote stap in bewustzijnsgroei maken. Het empatisch vermogen is hierbij het allerbelangrijkst.

De vijf stadia tot bewustzijnsgroei

Het betreft een psychologische bewustzijnsgroei aangestuurd of in gang gezet door crisis en periodes van disbalans. Dabrowski zag dat het ontwikkelingspotentieel voor het hogere bewustzijnsniveau sterker is bij de begaafde populatie. Hij onderscheidde vijf ontwikkelingsstadia bij de mensen, welke uiteindelijk leiden naar een niveau van grote autonomie, authenticiteit en empathie. Hij zag dat de  emotionele ontwikkeling leidend is en dat het proces verloopt via desintegratie. Als het ware vallen de bestaande emotionele en cognitieve structuren van een persoon uiteen. Vandaaruit kunnen structuren van een hoger niveau ontwikkeld worden. Innerlijke conflicten duiden hierbij op innerlijke groei.